Nhật Việt – Công ty bảo vệ uy tín tại Bình Dương bảo vệ nhà máy Nexgen

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Nhật Việt.S – Chi nhánh công ty bảo vệ uy tín tại Bình Dương và Công ty TNHH Bào Bì Nexgen Việt Nam (Hong Kong) đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ tại nhà máy Nexgen tại KCN VIP 1 – Bình Dương.

Công ty TNHH bao bì Nexgen Việt Nam (Hong Kong) chuyên sản xuất và cung cấp bao bì, nhãn mác cho quần áo, giày dép

Sáng ngày 1/9, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Nhật Việt.S – Chi nhánh công ty bảo vệ uy tín tại Bình Dương đã tiến hành triển khai bố trí lực lượng bảo vệ để tiếp nhận công tác bảo vệ nhà máy Nexgen số 17 dường số 2 KCN VSIP I – Bình Dương.

Bảo vệ 26

Bảo vệ nhà máy Nexgen Việt Nam tại khu công nghiệp VSIP 1, Bình Dương - Ảnh: Nhật Việt.S chi nhánh công ty bảo vệ tại Bình Dương;

 

Yêu cầu & nhiệm vụ bảo vệ tại nhà máy Nexgen :

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Nhật Việt.S – Chi nhánh công ty bảo vệ uy tín tại Bình Dương cung cấp viên bảo vệ có đủ năng lực, chủ động giải quyết những vấn đề an ninh an toàn xảy ra trong phạm vi cho phép, đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho Công ty TNHH bao bì Nexgen Việt Nam có thể tự bảo quản tài sản trong hoạt động sản xuất.

Ngoài việc bảo vệ an toàn tài sản cho Công ty TNHH bao bì Nexgen Việt Nam, các nhân viên bảo vệ Nhật Việt.S sẽ thực hiện công tác duy trì an ninh trật tự  và giám sát công nhân đối với việc tuân thủ các nội quy, quy định do Công ty TNHH bao bì Nexgen Việt Nam đã đặt ra. Để đảm bảo tất cả các hoạt động sản, kinh doanh của Công ty TNHH bao bì Nexgen Việt Nam luôn có trật tự theo hệ thống quy củ.

Mọi hành động và biện pháp nghiệp thực hiện công tác bảo vệ tại mục tiêu của bảo vệ Nhật Việt.S đều dựa trên và tuân thủ pháp luật của Việt Nam, những các nội quy, quy định của Công ty TNHH bao bì Nexgen Việt Nam.

 

Thiết lập và bố trí lực lượng bảo vệ :

Căn cứ vào đặc thù về qui mô nhà máy, các hoạt động sản xuất kinh doanh và các yêu cầu khác về chức năng – nhiệm vụ của đội bảo vệ Nhật Việt.S làm việc tại mục tiêu Công ty TNHH bao bì Nexgen Việt Nam. Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Nhật Việt.S – Chi nhánh công ty bảo vệ uy tín tại Bình Dương đã xây dựng phương án kế hoạch bảo vệ nhà máy Nexgen và đề xuất số lượng bố trí các vị trí bảo vệ hợp lý để đảm bảo an ninh và an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH bao bì Nexgen Việt Nam.

 

Tác giả: http://nhatviets.com