Nhật Việt – Công ty bảo vệ uy tín tại Bình Dương bảo vệ Cty Minh Dũng

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Nhật Việt.S – Chi nhánh công ty bảo vệ uy tín tại Bình Dương và Công ty TNHH Thuốc Thú Y – Thủy Sản Minh Dũng đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh nhà máy tại nhà máy tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Bảo vệ 28Bảo vệ Công ty TNHH Thuốc Thú Y – Thủy Sản Minh Dũng ​tại huyện Tân Uyên, Bình Dương - Ảnh: Nhật Việt.S chi nhánh công ty bảo vệ tại Bình Dương;

Công ty TNHH Thuốc Thú Y – Thủy Sản Minh Dũng được thành lập ngày 14/06/2000, bước đầu hoạt động trong lĩnh vực thuốc thú y, sau mở rộng sang sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực thuốc và các chế phẩm xử lý môi trường dùng trong thủy sản. Hiện nay, trụ sở chính Công ty Minh Dũng đặt tại 47/4B Khu phố Khánh Hội, Thị trấn Tân Phước Khánh, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương cùng 04 chi nhánh đặt tại (Bình Dương, An Giang và Hải Dương với tổng số lao động bình quân là 170 người.

Nhà máy sản xuất thuốc của Công ty Minh Dũng được xây dựng hiện đại, đồng bộ trên diện tích 4hecta theo tiêu chuẩn Châu Âu European GMP (Thực hành tốt sản xuất thuốc), European GSP (Thực hành tốt bảo quản thuốc), European GLP (Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc), ISO 9001:2008 (Hệ thống quản lý chất lượng), ISO 14001:2004 (Hệ thống quản lý và bảo vệ môi trường).

Sáng ngày 13/1, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Nhật Việt.S – Chi nhánh công ty bảo vệ uy tín tại Bình Dương đã tiến hành triển khai bố trí lực lượng bảo vệ để tiếp nhận công tác bảo vệ nhà máy sản xuất Công ty Minh Dũng số 47/4B Khu Phố Khánh Hội, Thị trấn Tân Phước Khánh, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

 

Yêu cầu & nhiệm vụ cơ bản bảo vệ tại nhà máy Minh Dũng :

Tất cả nhân viên bảo vệ Nhật Việt.S – Chi nhánh công ty bảo vệ uy tín tại Bình Dương tại mục tiêu chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ về các yêu cầu của công tác bảo vệ, dựa trên những điều khoản Hợp đồng và những quy trình phương án bảo vệ đã được thống nhất giữa Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Nhật Việt.S và Công ty Minh Dũng.

Tất cả nhân viên bảo vệ Nhật Việt.S tại mục tiêu phải thực hiện và duy trì nghiêm túc và đầy đủ các nội quy quy định do khách hàng đề ra.

Tất cả nhân viên bảo vệ Nhật Việt.S, thông qua tác nghiệp của mình, có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn về người và tài sản của khách hàng tại mục tiêu.

Tất cả nhân viên bảo vệ Nhật Việt.S tại mục tiêu sẵn sàng có mặt kịp thời để ứng phó, hỗ trợ và kiểm soát tốt nhất các tình huống khẩn cấp hay các sự cố bất thường (đột nhập, trộm cắp, phá hoại, sự cố cháy nổ, sự cố điện nước, .v.v…), ghi nhận và lập biên bản chi tiết để báo cáo cho khách hàng, theo những quy trình đã có hoặc theo sự điều động của người chịu trách nhiệm cao nhất của lực lượng bảo vệ Nhật Việt.S tại mục tiêu.

Tất cả nhân viên bảo vệ Nhật Việt.S tại mục tiêu phải duy trì việc ghi nhận các thông tin, diễn biến tình hình, các sự cố vụ việc, … trong ca trực thuộc phạm vi trách nhiệm của mình vào sổ nhật ký công tác.

Tất cả nhân viên bảo vệ Nhật Việt.S tại mục tiêu luôn thể hiện một tác phong làm việc nghiêm túc chuẩn mực, một thái độ giao tiếp lịch sự thân thiện với mọi người, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau và sẵn sàng giúp đỡ khách hàng trong khả năng cho phép.

Tất cả nhân viên bảo vệ Nhật Việt.S phải tham gia các đợt tập huấn, huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng về các nghiệp vụ bổ sung do phía khách hàng (nếu có) tổ chức và yêu cầu tham gia, nhằm mục đích nâng cao khả năng tác nghiệp tại mục tiêu.

Tất cả nhân viên bảo vệ Nhật Việt.S – Chi nhánh công ty bảo vệ uy tín tại Bình Dương dựa trên Phương án PCCC và chính sách an toàn và vệ sinh lao động của khách hàng, tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, sẽ có kế hoạch phối hợp và hỗ trợ khách hàng, thông qua những nhiệm vụ cụ thể đã được bàn bạc và thống nhất của hai bên.

 

Thiết lập và bố trí lực lượng bảo vệ :

Căn cứ vào đặc thù về qui mô nhà máy, các hoạt động sản xuất kinh doanh và các yêu cầu khác về chức năng – nhiệm vụ của đội bảo vệ Nhật Việt.S làm việc tại mục tiêu Công ty TNHH Thuốc Thú Y – Thủy Sản Minh Dũng. Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Nhật Việt.S – Chi nhánh công ty bảo vệ uy tín tại Bình Dương đã xây dựng phương án kế hoạch bảo vệ nhà máy Minh Dũng và đề xuất số lượng bố trí các vị trí bảo vệ hợp lý để đảm bảo an ninh và an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thuốc Thú Y – Thủy Sản Minh Dũng.

 

Tác giả: http://nhatviets.com