Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

Tất cả nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ Nhật Việt.S điều qua khóa huấn luyện đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật. Chương trình huấn luyện nghiệp vụ dịch vụ bảo vệ do các giảng viên trường cảnh sát Tp.HCM thực hiện.

chung-nhan-dao-tao-nghiep-vu-bao-ve

Nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ Nhật Việt.S được đào tạo nghiệp vụ dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, kỹ năng xử lý tình huấn khẩn cấp: đột nhập trộm cắp, cướp giật, sự cố mất an ninh trật tự, bạo động, bạo loạn, …

 

Bài viết: www.nhatviets.com – công ty bảo vệ Nhật Việt.S