Dịch vụ bảo vệ tài sản, bảo vệ an toàn PCCC

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CƠ SỞ

Nhằm đảm bảo công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ xảy ra tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Công ty bảo vệ Nhật Việt.S xin giới thiệu đến Qúy doanh nghiệp giáo trình hướng dẫn nghiệp vụ dịch vụ bảo vệ tài sản – bảo vệ an toàn PCCC do các chuyên viên an ninh phòng nghiệp vụ công ty bảo vệ Nhật Việt.S biên soạn.

dich-vu-bao-ve-tai-san-an-toan-pccc-1

Nhân viên công ty bảo vệ Nhật Việt.S diễn tập kỹ năng PCCC

PHẦN I – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1-  TÍNH CHẤT VÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

a.  Tính chất: có 4 tính chất

-   Tính pháp luật: tuân thủ các quy định, các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác PCCC và các nội quy và quy định về công tác PCCC cấp trên.

-   Tính quần chúng: công tác PCCC là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân.

-   Tính khoa học kỹ thuật

-   Tính chiến đấu

b.  Phương châm : (phòng cháy hơn chữa cháy)

-   Có nghĩa là tích cực phòng ngừa không để cháy nổ xảy ra sẵn sàng chữa cháy có hiệu quả để hạn chế tổn thất ở mức độ nhỏ nhất.

2-  NHỮNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHÁY NỔ TRONG MỤC TIÊU

-   Tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy định, nghị quyết về công tác PCCC của Đảng nhà nước của ngành, chính quyền địa phương đã ban hành.

-   Thủ trưởng giám đốc của các đơn vị cơ sở doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng các biện pháp tổ chức và kỹ thụât công nghiệp đảm bảo an toàn cháy nổ cho đơn vị của mình.

-   Mỗi đơn vị phải thiết lập phương án PCCC cụ thể đáp ứng yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mọi hoạt động của cơ sở đó.

-   Thành lập các đội PCCC. Nghĩa vụ có quy chế hoạt động phù hợp theo sư hướng dẫn của cơ quan quản lý PCCC Nhà nước.

-   Tổ chức tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC định kỳ cho cán bộ công nhân viên và lực lượng PCCC tại chỗ theo quyết định 230/QĐ của Bộ Công An tham gia kiểm tra thạo diễn kỹ thuật chữa cháy.

-   Trang bị các phương tiện PCCC cần thiết và tổ chức sẵn sàng chữa cháy tại chỗ có hiệu quả bảo quản tốt các phương tiện thiết bị PCCC.

-   Xây dựng các nội quy an toàn PCCC có các lĩnh vực hoạt động và phương án chữa cháy tại chỗ của cơ sở và tổ chứ thực tập các phương án đó.

-   Định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định PCCC trong dơn vị cơ sở của mình.

-   Xây dựng hồ sơ về công tác PCCC của đơn vị cơ sở mang tính pháp lý cao theo sự hướng dẫn của cơ quan PCCC.

-   Thỏa thuận thiết kế và thiết bị PCCC cho các công trình xây dựng mới mở rộng cải tạo của đơn vị cơ sở với cơ quan PCCC trước khi thi công theo quy chế hiện hành.

-   Áp dụng quy chế dân chủ vào công tác đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở.

-   Sơ kết rút kinh nghiệm theo định kỳ và đột xuất thực hiện nhiệm vụ PCCC. Thực hiện tốt chế độ khen thưởng xử lý vi phạm PCCC.

-   Lực lượng bảo vệ tại mục tiêu có trách nhiệm tham mưu giúp việc cho thủ trưởng đơn vị thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn cháy nổ nêu trên.
 
3-  NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHÁY NÔ VÀ ĐÁM CHÁY

a.  Định nghĩa sự cháy:

-   Cháy là một phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát ra ánh sáng.

-   Theo định nghĩa ta thấy cháy có 3 dấu hiệu đặc trưng:

    +   Có phản ứng hóa học

    +   Có tỏa nhiệt

    +   Phát ra ánh sáng.

-   Khi ta thấy có đầy đủ 3 dấu hiệu này thì đó là sự cháy thiếu một trong những dấu hiệu đó thì không phải là sự cháy. Công ty bảo vệ Nhật Việt.S cung cấp dịch vụ bảo vệ tài sản uy tín chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam

b.  Khái niệm về nổ:

-   Căn cứ vào tính chất nổ, chia thành 2 loại nổ chính: nổ lý học và nổ hóa học.

-   Nổ vật lý học: là nổ do áp xuất trong một thể tích tăng lên quá cao thể tích đó không chịu được áp lực lớn nên bị nổ (như nổ xăm lốp xe khi bị bơm quá căng, nổ nồi hơi các thiết bị áp ực khác…)

-   Nổ hóa học: là hiện tượng cháy xảy ra với tốc độ nhanh làm hỗn hợp khí xung quanh giãn nở đột biến sinh công gây nổ.

c.   Những yếu tố điều kiện cần và đủ để tạo thành sự cháy, sự cháy:

-   Được hình thành trước hết cần 3 yếu tố:

   +   Vật liệu cháy

   +   Ôxy

   +   Nguồn nhiệt

-   Khi có đủ 3 yếu tố nói trên thì sự cháy vẫn chưa xuất hiện được mà cần phải có 3 điều kiện nữa thì sự cháy mới có thể xuất hiện.

-   Ôxy phải lớn hơn : 14%

-   Nguồn nhiệt phải đạt tới giới hạn bắt cháy của chất cháy.

-   Thời gian tiếp xúc của 3 yếu tố đủ để xuất hiện sự cháy.

-   Như vậy: bản chất của sự cháy được hình thành nhờ có đủ 3 yếu tố và 3 điều kiện nói trên muốn phòng ngừa – không để cháy xảy ra và dập tắt được sự cháy cần sử dụng nguyên lý loại bỏ một trong những yếu tố tạo hình sự cháy.

-   Về vật cháy là cả thế giới vật chất hết sức đa dạng phong phú và tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khi, chất cháy là chất có khả năng tiếp tục cháy sau khi đã tách khỏi nguồn nhiệt.

-   Về ôxy: Ôxy là chất khí không cháy được nhưng nó là dưỡng khí cần thiết, không có ôxy thì không sinh ra sự cháy được ôxy chiếm tỉ lệ 21% trong không khí nếu ôxy giảm xuống nhỏ hơn 14% thì hầu hết các chất cháy không duy trì được sự cháy nữa, trừ 1 số ít chất đặc biệt cháy được trong điều kiện nghèo ôxy ( ví dụ hydro và mêtan còn 5% ôxy vẫn cháy được.).Nguồn lửa hay nguồn nhiệt: nguồn lửa nguồn nhiệt gây cháy thường xuất phát từ các nguồn gốc.

-   Điện năng biến thành nhiệt năng (do các nguyên nhân quá tải, nghẽn mạch, gia nhiệt, hồ quang, tĩnh điện)

-   Phản ứng hóa học sinh nhiệt dẫn tới cháy.

-   Ma sát ( cơ năng biến thành nhiệt năng)

-   Ngọn lửa trần, nhiệt trần ( nguồn lửa, nguồn nhiệt ở trạng thái mở như điếu thuốc, ngọn đèn, hàn xì khô)

-   Thiên nhiên sét, nhiệt mặt trời.

-   Khái niệm về đám cháy:

-   Đám cháy là sự cháy xảy ra ngòi sự kiểm soát của con người, gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng con người và tài sản.

-   Các dấu hiệu để nhận biết đám cháy.

-   Thường có 3 dấu hiệu cơ bản để nhận biết được đám cháy.

-   Mùi vị sản phẩm cháy được hình thành do sự cháy không hoàn toàn của chất chý tạo nên, do đó sản phẩm cháy của chất nào thì mang mùi vị đặc trưng của chất đó.

-   Khói: khói là sản phẩm của sự cháy, sinh ra từ các chất cháy khác nhau nên có màu sắc khác nhau màu sắc của khói phụ htuộc vào điều kiện cháy đủ không khí hoặc thiếu không khí.

-   Ánh lửa và tiếng nổ là biểu hiện đặc trưng của phản ứng cháy từ sự phát sáng của ngọn lửa mà phát hiện được cháy. Hoặc sự cháy xảy ra gây nổ và phát hiện được cháy.

-   Từ các dấu hiệu của đám cháy giúp ta phát hiện được đám cháy phán đoán được loại chất cháy để có biện pháp sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật chữa cháy cho phù hợp đạt hiệu quả cao. Chọn lựa dịch vụ bảo vệ tài sản mục tiêu cố định tại công ty bảo vệ Nhật Việt.S để yên tâm về chất lượng dịch vụ tốt nhất và giá cả hợp lý.

d.  Phân loại đám cháy.

-   Căn cứ vào trạng thái của chất cháy đám cháy được phân thành các loại như sau:

    +   Chất cháy rắn: Ký hiệu A

    +   Chất cháy lỏng: Ký hiệu B

    +   Chất cháy khí: Ký hiệu C

    +   Chất cháy kim loại: Ký hiệu D

    +   Cháy điện: Ký hiệu E

-   Phân loại đám cháy và quy ước ký hiệu đám cháy để sản xuất thiết bị phương tiện chữa cháy và sử dụng phương tiện chữa cháy đúng với từng loại đám cháy (trên các bình chữa cháy ghi ký hiệu chữ gì thì sử dụng chữ được những loại đám cháy đó).

PHẦN II – NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ BẢN  <<xem tiếp>>

 

Tác giả: www.nhatviets.com – Phòng nghiệp vụ công ty bảo vệ Nhật Việt.S